Utetjänst är ett västsvenskt entreprenadföretag som, precis som namnet antyder, jobbar med utomhusmiljöer.

Vi projekterar och bygger omgivningar där människor ska vistas och trivas. Projekten sträcker sig från mark och anläggning till grönytor och skötsel, alla med olika förutsättningar och upplägg. Vi har som mål att alltid vara lyhörda och kreativa i vårt arbete, från idé till slutförande, med professionalism som ledord.

 

Välkommen till oss!

Senaste nytt från Utetjänst:

2014-11-12:

Ännu ett projekt på Eriksbergsområdet...

Läs mer

2014-10-10:

Nytt jobb!

Vi ska för Aranäs fastigheter göra en upprustning av....

Läs mer

2014-08-20:

Idag har vi fått tilldelningsbeslut på Marieholm bussuppställning...

Läs mer

Bostadsrättsmässan Göteborg 2014

Barns lek- och utemiljö

Utformning ∙ Planering ∙ Säkerhet

 

Barnperspektiv i stadsplaneringen

Så lyckas ni med Barnkonsekvensanalys

Glada skolgårdar

Boverkets vägledning

Identifiera säkerhetsrisker och undvik dolda faror

Teknologisk Institut håller konferens

27-28 november i Stockholm:

 

Föredrag med aktiv dialog

- Boverkets arbete med

Vägledning om barn och ungas utemiljö.

 

 

 

Konferensens fokus:

 

Hur får vi in barns och ungas intressen i stadsplaneringen? Har vi blivit för överbeskyddande och kväver leken med våra säkerhetsföreskrifter? Ta del av kunskap och forskning om koppling mellan barns utveckling och utemiljön, lär mer om barnperspektiv, temaparker och lekvänlig konst.

 

Utformning · planering · säkerhet

 

Med fokus på barnperspektiv och barns perspektiv fördjupar vi kunskap om barns lek- och utemiljö. Vad vill ungarna ha? Vilka dialogformer har visat sig fungera bäst? Hur ska vi tänka kring säkerhet och naturparker? Du får ta del av lyckade projekt, forskning och möta engagerade kollegor från hela Sverige.

 

Vi tar upp konkreta exempel hur de förväntade ändringarna i PBL påverkar barnen, hur du kan tänka för att lekplatserna ska bli tillgängliga för alla, även för barn med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi lär mer kring lekvänlig konst, pedagogiska skolgårdar och hur utemiljön påverkar barns utveckling.

 

Moderator: Janne Wahlstedt från Utetjänst i Kungsbacka AB